Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Dermatokozmetoloji Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı olarak, 02-05 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 12. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri’ne sizleri tekrar davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Dermatokozmetoloji alanındaki gelişmeleri dermatokozmetolojiye emek ve gönül vermiş çok değerli bilim insanları bizlerle paylaşacaklardır. Yeniliklerin sunulacağı uydu sempozyumlar, kongremizin ana teması olan uygulamalı kurslar ve bildiriler de programda yer alacaktır.

Türkiye’de Dermatokozmetoloji alanında ilk kez uygulamalı kursların düzenlendiği ve ilk kongreden itibaren Derinizi Uzmanına Emanet Edin hassasiyetiyle, sadece Dermatolog katılımına yönelik kararlılığımız devam etmektedir. Her organizasyonda önemli sayıda katılımcı ve sponsor firma destekleri ile ülkemizin geniş katılımlı geleneksel sempozyumu haline gelmesi bizi daha çok heyecanlandırmakta ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır.

Bir önceki çevrimiçi sempozyumdan sonra yeniden Uludağ’da düzenleyeceğimiz bu toplantıya değerli katılımlarınızı bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu